Spelregels

Hoe verloopt een racketlonwedstrijd

1 wedstrijd = 1 set tafeltennis + 1 set badminton + 1 set squash + 1 set tennis, altijd in die volgorde en direct na elkaar.

Elke set wordt gespeeld tot 21 punten, maar moet eindigen met minstens 2 punten verschil (bij 21-20 wordt is de set dus nog niet afgelopen, en moet verder gespeeld worden tot er 2 punten verschil zijn).

Elk punt telt, ook al ben je niet aan de opslag.

Wie de toss wint, mag kiezen of hij/zij als eerste opslaat bij tafeltennis. Diezelfde spelers slaat ook als eeerste op bij squash. Bij badminton en tennis slaat de andere speler als eerste op.

De eerste opslag wordt altijd van de rechterzijde gegeven (dit is niet van toepassing bij tafeltennis). De 2de opslag wordt van links gegeven.

Om de 2 punten wisselt de opslag van kamp. Van zodra het 20-20 is, wisselt de opslag van kamp na elk punt.

Bij tafeltennis, badminton en tennis wordt er gewisseld van speelhelft zodra een speler 11 punten heeft.

De winnaar van een wedstrijd is niet diegene die de meeste sets gewonnen heft, maar wel die met de meeste punten over de vier sporten samen. Er wordt gestopt met tennis zodra vaststaat wie de wedstrijd zal winnen (tenzij je in een poulesysteem speelt, want dan wordt de tennisset steeds volledig uitgespeeld).

Wanneer na het tennis beide spelers evenveel punten gemaakt hebben, wordt er nog 1 extra punt tennis gespeeld. Er wordt dan opnieuw getosst. Wie deze toss wint, mag kiezen of hij/zij opslaat of niet. Hierbij heb je echter maar 1 opslag (en geen twee). Dit word teen “gummiarm” genoemd. Hij/zij die dit punt wint, wint de wedstrijd.

Voor elke set mag je 2 minuten opwarmen.

Behalve de hierboven vermelde uitzonderingen, gelden bij elke set de officiële spelregels van respectievelijk tafeltennis, badminton, squash en tennis.

De volledige spelregels van racketlon zijn te vinden op www.racketlon.net, de website ven de Fédération Internationale de Racketlon.

 

Belangrijkste spelregels tafeltennis

Bij de opslag moet de bal opgegooid worden. Pas als de bal terug naar beneden komt, mag het palet de bal raken. Het palet moet de bal raken achter de achterlijn van de tafel.

Bij de opslag moet de bal eerst op je eigen speelhelft botsen en dan op de speelhelft van je tegenstander. Bij het enkelspel moet de opslag niet gekruist gespeeld worden. Bij het dubbelspel moet de opslag wel gekruist gespeeld worden, namelijk van rechts naar links.

Wanneer de bal tijdens de opslag het net raakt en correct op de kant van de tegenstander terecht komt, wordt de opslag opnieuw gespeeld. Indien bij de volgende slagen de bal het net raakt, wordt gewoon verder gespeeld.

Op de lijn is binnen.

Bij het terugslaan mag je geen volley spelen (je moet de bal dus steeds 1 maal laten botsen op jouw kant van de tafel voor je hem mag raken).

 

Belangrijkste spelregels badminton

Bij het enkelspel zijn het de binnenste en achterste lijnen die het speelveld afbakenen. Bij het dubbelspel tellen de buitenste en achterste lijnen.

De opslag wordt onderhands gegeven en vanuit je eigen serveervak (het rechter- of linkerdeel van het speelveld achter de voorste lijn).

De opslag moet gekruist gespeeld worden (hetzij dus van rechts naar links of van links naar rechts).  Bij de opslag in het enkelspel tellen de binnenste en achterste lijnen. Bij de opslag in het enkelspel tellen de buitenste en voorste lijnen (je mag bij dubbelspel dus niet zo ver serveren als bij enkelspel, maar je mag wel schuiner serveren dan bij enkelspel).

De pluim mag zowel bij de opslag als tijdens het verdere spel, het net raken.

Op de lijn is binnen.

 

Belangrijkste spelregels squash

Bij de opslag moet je met minstens 1 voet in het kleine vierkant staan.

De opslag moet de voormuur raken boven de rode lijn en landen in de grote rechthoek aan de ander kant. Onderweg mag de bal zowel de zijmuren als de achterwand raken.

De opslag mag zowel bovenhands als onderhandsgegeven worden.

Tijdens het spel moet de bal de voormuur raken boven de houten lat onderaan. Onderweg mag de bal zowel de zijmuren als de achterwand raken.

Op of boven de doorlopende rode lijn is buiten. Op of onder de houten lat is buiten.

Je mag de bal terugslaan voor hij op de grond gebotst is (een volley spelen).

ALS JE TEGENSPELER IN DE WEG STAAT, STOP DAN MET SPELEN EN SPEEL HET PUNT OPNIEUW! (Deze regel geldt voor de beginners. Ervaren spelers spelen volgens de “let” en “stroke” regels van squash.)

 

Belangrijkste spelregels tennis

Bij het enkelspel zijn het de binnenste lijnen die het speelveld afbakenen. Bij het dubbelspel gelden de buitenste lijnen.

De opslag moet gekruist gegeven worden van achter de achterste lijn. De bal moet landen in de tegenover gelegen rechthoek achter het net.

De opslag mag zowel bovenhands als onderhandsgegeven worden.

Wanneer de bal tijdens de opslag het net raakt en correct op de kant van de tegenstander terecht komt, wordt de opslag opnieuw gespeeld. Indien bij de volgende slagen de bal het net raakt, wordt gewoon verder gespeeld.

Als je opslag fout is, mag je een tweede keer opslaan (met uitzondering van het extra punt dat eventueel nog moet gespeeld worden indien aan het einde van een racketlonwedstrijd de stand gelijk is).

Op de lijn is binnen.

Je mag de bal terugslaan voor hij op de grond gebotst is (een volley spelen).